Werken en leven in beweging
C a r o l i n a   J a n s s e n

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is onderdeel van het Arbobeleid van uw organisatie. Immers iedere werknemer moet in een gezonde en veilige werkomgeving kunnen werken. Het beleid zal bestaan uit het hebben van gedragsregels, preventiemaatregelen, een klachtenprocedure en het hebben van een vertrouwenspersoon.

Een vertrouwenspersoon heeft drie hoofdtaken:
Opvang en begeleiding 
Signaleren en adviseren 
Voorlichten 

Kenmerken van de begeleiding:
-Vertrouwelijk, zwijgplicht.
-De vertrouwenspersoon is partijdig en kan daarom niet bemiddelen
-De cliënt heeft de regie: de vertrouwenspersoon neemt 
 het probleem niet over.
-Beroepsmatig onafhankelijk

Domeinen

Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen
Elk bedrijf is gebaat bij een goed beleid tegen Psycho Sociale Arbeidsbelasting. Ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie, pesten, agressie en discriminatie is hier een onderdeel van. Carolina Janssen is opgeleid tot vertrouwenspersoon en als zodanig in uw organisatie inzetbaar.

Vertrouwenspersoon reorganisatie
Een reorganisatie trekt een wissel op het emotioneel welbevinden van een medewerker. Emoties zoals boosheid, verdriet, angst, verwarring en allerlei negatieve gedachten kunnen het functioneren danig in de war brengen. Echter voor een heroriëntatie op de toekomst zal het transitieproces op een goede manier doorlopen moeten worden. De vertrouwenspersoon reorganisatie kan de medewerker ondersteunen bij dit proces. Vanzelfsprekend kan dit helpen bij het nemen van de juiste beslissingen en het voeren van een constructief gesprek over de toekomst met de leidinggevende en HRM.

Vertrouwenspersoon integriteit/gedragscode
Echt integer handelen betekent dat de medewerker zich steeds meer bewust wordt van zijn/haar eigen houding en gedrag. En dat van de collega's en de organisatie. Hierbij kan de
 Vertrouwenspersoon integriteit een belangrijke rol spelen. Zij kan de medewerker helpen om integriteitdilemma's te onderzoeken. Zodat de medewerker op een verstandige en rechtvaardige manier keuzes kan maken. Hierbij is vaak moed vereist. Moed om het eigen gedrag bespreekbaar te maken, of dat van een collega of van de organisatie.
Of zelfs een officiële melding te doen.


Combinaties tussen bovengenoemde domeinen zijn ook mogelijk.

 

André:

"Eindelijk kon ik met iemand in vertrouwen spreken die verstand van zaken had. Het feit dat er gewoon naar me geluisterd werd en er ruimte was voor mijn boosheid werkte direct. Ik heb verschillende keren met Carolina kunnen overleggen over mijn mogelijkheden. Omdat Carolina geen belanghebbende is en alles vertrouwelijk behandelt is zij een goede gesprekspartner gebleken".