Werken en leven in beweging
C a r o l i n a   J a n s s e n

 

 

Coaching

Inzetbaar zijn en blijven; dat kan wanneer medewerkers de kans krijgen om zich te blijven ontwikkelen. Doet de medewerker het werk dat echt bij hem past en komt hij hierbij volledig uit de verf? Welke competenties zijn aan te leren of verder te ontwikkelen? Door middel van coaching krijgen medewerkers meer zicht op hun kwaliteiten en beperkingen. Zij leren nieuw gedrag aan en vergroten hun sociale- en communicatieve vaardigheden en hun inzetbaarheid.

Kenmerken van de begeleiding:
Vertrouwelijk, methodisch, betrokken en activerend.
Doel en resultaatgericht: het traject wordt gestart in een driegesptrek met medewerker en leidinggevende om de doelen vast te stellen.
Beroepsmatig onafhankelijk.

 

Specialisaties:

Persoonlijke presentatie en effectieve communicatie
Hoe kan ik effectiever communiceren zodat ik mijn doelen beter
bereik? We werken zowel aan de’ binnenkant’:aan de innerlijke overtuigingen over jezelf, als aan de ‘buitenkant’: hoe kom ik verbaal en nonverbaal over. 
Het gebruik van video feedback is hierbij ondersteunend.

Loopbaanonderzoek
In dit onderzoek gaan we op zoek naar de drijfveren van de medewerker, naar wat energie geeft en waar de kracht ligt. Wat is echt passend en waarom. We werken gestructureerd en doelgericht middels diverse werkvormen waar zowel het hoofd als het hart wordt aangesproken. We werken toe naar het maken van een goed CV en trainen het voeren van netwerk- en sollicitatie gesprekken.

Reintegratie coach
Hoe kun je als medewerker na ziekte weer goed terugkomen in je werk? Je krijgt inzicht in de oorzaken van je ziekteperiode en we gaan die inzichten vertalen naar de juiste werkhouding. Hoe kun je weer optimaal functioneren? De leidinggevende wordt ook betrokken bij dit proces en krijgt adviezen om bij te dragen aan een goed herstel.

Loopbaan begeleiding van medewerkers met complexere problematiek
Coachen van medewerkers met loopbaan vragen waarbij ook een andere problematiek aan de orde is. Zoals bijvoorbeeld stress, burn-out, arbeidsconflict of herstel na langdurige ziekteperiode.


 

Els:

"Na een aantal coachings gesprekken heb ik meer zicht gekregen op mijn communicatiestijl. Het was wel confronterend maar tegelijkertijd kreeg ik handelingsalternatieven aangereikt. Vooral het werken met de video opnames waren heel leerzaam. Doordat ik direct situaties uit de praktijk kon inbrengen was de begeleiding echt maatwerk".

Carlo

"Carolina heeft mij begeleid in het voeren van sollicitatiegesprekken en het opstellen van een CV die voldoet aan de eisen van deze tijd. Ze is positief kritisch en wijst je op de do’s and  dont’s. Zij is een stimulans bij het zoeken naar mijn nieuwe uitdaging."